Unique document mapping life and actual music scene in New Orleans. The city has own problems and with criminality belongs to the first places in the United States. At the same time has unique music scene given from big part of the own history. Thanks to this attracts not only musicians and artists from the whole world.
Unikátní dokument mapující život a aktuální hudební scénu města New Orleans. Město má své problémy a kriminalitou se řadí na první místa Spojených států. Zároveň má jedinečnou hudební scénu danou z velké části svou historií. Díky tomu přitahuje nejenom hudebníky a umělce z celého světa.
Bourbon Street - it is famous for many bars and clubs.
Bourbon Street - it is famous for many bars and clubs.
Fritzels -  best musical experience on Bourbon St.
Fritzels - best musical experience on Bourbon St.
Bourbon Street as a main tourist attraction of New Orleans.
Bourbon Street as a main tourist attraction of New Orleans.

It was so cool to meet so many great people and amazing musicians!